Kdo jsme a proč to děláme?

Jsme skupina mladých nejen studentů, kteří se naplno věnují cestování a studiu cizích jazyků ať už ve škole nebo mimo ni.

To, že je Česko vnímáno jako nepříliš dobře jazykově vybaveno nám není rozhodně jedno, a proto se snažíme pomoct co nejvíce lidem rozvinout u nich tuto stránku. Nevěříme totiž na výmluvy, že někdo na to nemá talent. Je to vždy jen o úsilí a my chceme všem toto úsilí zjednodušit a zefektivnit.

Je jedno do jaké skupiny patříte. Můžete být studentkou střední školy, pracujícím či důchodcem. Zaměřujeme se na ty, kteří chtějí získat větší volnost a více příležitostí díky znalosti cizího jazyka.